הרב שפירא בשיחת חיזוק בבית סנהדריה

הרב שפירא בשיחת חיזוק בבית סנהדריה