בית הכנסת מתחדש ומתרענן לקראת מתן תורה

ערב חג השבועות – חג קבלת התורה, הזמן המתאים והראוי ביותר לחידוש וריענון בית-הכנסת של הפנימייה.

מאז החזרה מחופשת הפסח ותוך כדי ימי החירום-קורונה – ברוך ה' יש עדנה מחודשת לבית הכנסת הישן שלנו והוא שוקק חיים ופעילויות תורניות מתפילת שחרית בבוקר ועד למנחה בשעות הצהריים.

הריהוט חודש והתקרה שופצה, ולכבוד החג המתקרב: הספרייה חודשה בסידורים מהודרים וספרי קודש חדשים. במקביל, מנוף ומשאית ייעודית עמלו שעה ארוכה ופינו לגניזה את הספרים הבלויים והישנים, לתפארת בית הכנסת!

הצדיקים הקטנים עם בחורי הישיבה הבוגרים מנצלים את השעות הפנויות בימי החופשה שנכפתה עלינו בכדי להרבות בתורה ותפילה לזכות כל עם ישראל וכל הזקוקים לרפואה וישועה.