פנימיית בית סנהדריה היא בראש ובראשונה בית טיפולי-מקצועי לילדים ונוער. ככזו, הפנימייה מציבה בראש יעדיה את הטיפול הרגשי-אישי המוענק לכל חניך וחניך במסירות ובמקצועיות ראשונה במעלה. הטיפולים הם מגוונים ומותאמים, ונעשים באמצעות אנשי מקצוע הטובים והמוכשרים בתחומם.

בבית סנהדריה, קיימת מערכת טיפולית משמעותית ומגוונת הכוללת פסיכולוג, פסיכיאטר, תרפיסטים, עובדים סוציאליים קליניים ומטפלים פרא-רפואיים. הצוות הטיפולי הרחב מקיים פגישות טיפוליות קבועות עם הילדים ברמות שונות: טיפול קבוצתי, טיפול פרטני-אינטנסיבי, ומפגשים לצורך הערכה ומעקב. העבודה הטיפולית נמצאת באחריותו של ראש הצוות הטיפולי, המנהל ישיבות צוות קבועות, הדרכות וסמינרים לכלל העובדים.

התכנית הטיפולית

תכנית טיפולית נבנית לכל חניך בדיונים משותפים של כל הצוות הטיפולי בפנימייה, בהנחייתו ותחת אחריותו של ראש הצוות הטיפולי. התכנית תיכתב בידי העו"ס של המשפחתון המופקד והאחראי על ניתוב וארגון הטיפול בחניך, לאחר שהתגבשה בדיוני עומק עם אנשי הצוות הטיפולי המורחב בפנימייה, הכולל: פסיכולוג, עובד סוציאלי ועובדים טיפוליים, ותוך תיאום עם הצוות החינוכי של הפנימייה.

מטרת התכנית הטיפולית היא להגדיר לחניך, למטפלים ולמדריכים את היעדים המצופים אצל החניך אשר יגבירו את רווחתו הנפשית והאישית ויבטיחו את התפתחותו התקינה, על-כן היא תכלול יעדים להשגה בתחומים שונים, פירוט פעולות ושירותים מיוחדים שינקטו לצורך הצלחת התכנית, ובעיקר: לוח זמנים להשגת היעדים וקביעת דרכים לבדיקה ומעקב ביצוע. התכנית הטיפולית ב'בית סנהדריה', מתייחסת גם ליעדים שיקבעו בעבודה המשותפת עם הורי החניכים בשיחות ומפגשים עמם.

לבד מהמטפלים עובדי הפנימייה, בבית סנהדריה ישנה אחות-מוסמכת המופקדת על כל הנדרש בהתנהלות מול רופאים בקהילה. מרופא המשפחה,  ועד לרופאים מקצועיים, אורתודנט או אופטומטריסט. בנוסף, מתקיים קשר עקבי עם פסיכיאטר ילדים להערכה ולטיפול בילדים הנזקקים לכך.

בנוסף לטיפול האישי בחניכים, הצוות הטיפולי שותף בקביעת המדיניות של הפנימייה והמשפחתון, מעניק הדרכות ומנחה את הצוות הישיר בדרכי עבודה וייעוץ, ומשמש אוזן קשבת וכרויה לכל הצרכים העולים תוך כדי טיפול באוכלוסיית החניכים.