בשעות אחר-הצהריים מופעלים בבית סנהדריה חוגי העשרה ומרכז למידה. לכל חניך נבנית תכנית אישית להשתלבות בחוגי העשרה מגוונים המשמשים מנוף לגילוי כישרונות, פיתוח יוזמות ומתן ביטוי עצמי. במקביל, במרכז הלמידה, יקבל החניך סיוע פרטני בהכנת שיעורי בית והשלמת פערי למידה ע"י צוות מורים מקצועיים ומנוסים בהוראה מתקנת בכלל המקצועות.

חוגי העשרה

מערכת החוגים מנוהלת ע"י רכז ההדרכה ומתמקדת בפעילות בשעות אחה"צ לאורך כל ימות השבוע. בין החוגים המוצעים לחניכים ניתן למצוא מגוון רחב של אפשרויות, כגון:

  • מחשבים
  • ספורט, אומנויות-לחימה ושחיה
  • מוזיקה
  • בישול וכישורי-חיים
  • נגרות ואלקטרוניקה
  • אומנות ומלאכת-יד

ההשתתפות בחוגים תעשה לפי בחירתו וטעמו האישי של כל חניך, בסיוע ובהכוונה של רכז ההדרכה וצוות המשפחתון.

רכיבה טיפולית

משחקיה

מלבד חדרי החוגים, פועלת בבית סנהדריה משחקיה עשירה, צבעונית ומטופחת. החניכים מוצאים בה מגוון רב של משחקים לשעות של הנאה וחוויה, ממתקנים ספורטיביים ומשחקי שולחן קבוצתיים ועד למשחקים דידקטיים פרטניים לפיתוח חשיבה ומוטוריקה עדינה.

ספריה

לצד המשחקיה, קיימת בפנימייה ספריה גדולה ומגוונת העומדת לרשות החניכים להשאלת ספרים במגוון רחב של תחומים ובהתאמה לכל הרמות. הספרייה מעשירה את עולמם של החניכים ונותנת מענה לסקרנות, פיתוח הרגלי קריאה ומיומנויות שפה.

מרכז למידה

כאמור, במקביל לפעילות החוגים, המשחקיה והספריה בשעות אחר-הצהריים, מופעלת בבית סנהדריה תכנית לצמצום והשלמת פערים לימודיים אצל כלל החניכים, תוך שימת לב לחניך הזקוק במיוחד לתמיכה במימוש ושיפור פוטנציאל ההתפתחות הלימודי באמצעות ליווי וקידום פרטני.

חלק מהתכנית הטיפולית הנבנית לכל חניך, תכלול את הערכת מצבו הלימודי ותגדיר יעדים להתקדמות והשלמת פערים לימודיים. בהתאם לכך, צוות מרכז הלמידה אחראי על הפעלת כלים חינוכיים והתערבויות הנוגעים לצמצום הפערים הלימודיים, לחיזוק מיומנויות והרגלי למידה ולשיפור המוטיבציה להישגים בתחום הלימודי.

מורי העזר, מעניקים תמיכה פרטנית בהכנת שיעורי-בית ומסייעים בעמידה בדרישות מוסדות החינוך. כמו"כ המדריכים מנהלים קשר עקבי עם המחנך ועם המוסד החינוכי לצורך שיתוף פעולה, מעקב ומתן עזרה לימודית בהתאם.

החניכים של בית סנהדריה יוצאים מידי בוקר ללימודים במגוון רחב של תלמודי-תורה וישיבות ברחבי העיר ירושלים, מוסדות-חינוך מיוחד לצד ישיבות לבעלי רמה לימודית גבוהה. לצד ההשקעה האינסופית בקידום החניכים שלנו, אנו שמחים ומתהדרים בתגובות אוהדות ומתפעלות מצד המערכת החינוכית במוסדות המשתפים פעולה עם הפנימייה, שמדווחים על ההתקדמות הלימודית-חינוכית של החניכים בבית סנהדריה.